RODO

Do pobrania

KATALOG.pdf

Kliknij w ikonkę aby pobrać nasz katalog

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
 1. Usługi Transportowe „Koma- Trans” Czesław Komajda w Gorzowie Wielkpolskim, ul. Szwoleżerów 11B/4 jest Administratorem Twoich danych osobowych.
 2. W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz się skontaktować pod e-mailem p.komajda@koma-trans.pl ; pod numerem telefonu ; lub pisemnie na adres naszej siedziby.
 3. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w celu realizacji zawartej umowy na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO):
 4. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
 5. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych jw. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Twoje dane osobowe wynikające z zapisów zawartych umów będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z wykonaniem umowy, czyli przez 3 lat od zakończenia realizacji celu dla którego została zwarta.
 7. Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasze podmioty przetwarzające, np. firmy prawnicze.
 8. Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • prawo do przenoszenia danych;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jesteśmy gotowi do współpracy

DO GÓRY